Ins Deutsche übersetzen

Foreningen 

Broagerland 3.0
Vedtægter for Foreningen Broagerland 3.0​

Læs mere

Baggrund og ide bag ’Broagerland 3.0

Læs mere

Referat - generalforsamling for Foreningen Broagerland 3.0 den 22. september 2021 på Broagerhus.

Læs mere

Referat - generalforsamling 

for Foreningen Broagerland 3.0 den 04. maj 2022 på Broagerhus.

Læs mere

Her under kan du læse referater og vedtægterneBroagerlands udvikling skal styrkes.

Landsbylaugene og Broager Udviklingsforum ser projektet ’Broagerland 3.0 – nye bo- og arbejdsfællesskaber’ som et stærkt middel. Så har du lyst til at være en del af denne udvikling kan du nå det endnu hvis du melder dig ind i foreningen.

.

Foreningen Broagerland 3.0 afholder generalforsamling

Generalforsamlingen er afholdt​

         Onsdag, den 04. maj 2022 på Broagerhus, Allégade 4, 6310 Broager

kl. 19.00 – 21.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2. Godkendelse af dagsorden og       

    generalforsamlingens lovlighed.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning.

5. Fastsættelse af kontingent og budget.

6. Indkomne forslag.

    Forslag skal sendes på mail ([email protected]) til bestyrelsen senest den. 27. april 2022

7.  Valg til bestyrelsen.

     Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.