top of page

Referat - stiftende generalforsamling for Foreningen Broagerland 3.0 den 22. september 2021 på Broagerhus.


    1.  Valg af dirigent:

         Kristian Pallesen er valgt.

   2. Valg af referent:

       Connie Skovbjerg er valgt.

   3. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed: 

       Godkendt.

   4. Gennemgang og godkendelse af forslag til vedtægter

       Godkendt, idet bestyrelsen bemyndiges til at indarbejde de faldne bemærkninger før offentliggørelse på hjemmesiden  

       Broager-land.dk

   5. Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer (af de fem landsbylaug og Broager Udviklingsforum)

  • Christel Leiendecker (2 år)
  • Ingebeth Clausen (1 år)

  6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (kandidater præsenterer sig selv)

  • Jørn Müller (valgt for 2 år)
  • Henrik Brag (valgt for 1 år)
  • Inge Olsen (valgt for 2 år)
  • Anders Brandt, 1. suppleant
  • Robert Bech, 2. suppleant

   7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

  • Erik Krogh, revisor
  • Roy Hansen, revisorsuppleant

  8. Medlemskab og kontingent for resten af 2021 fastsættes til Kr. 50.00 (mobile pay: 23 46 15 23)

  9. Eventuelt

      Tak for i aften, for gode indspark og for god afvikling. Referat af foreningens møder lægges på Broager-land.dk


Referatet godkendt: 26. september 2021 

Sign.

Kristian Pallesen dirigent.

bottom of page