top of page

“Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby. Erfaringer fra et udviklingsprojekt”

”I ansøgningen til forberedelserne af Broagerland 3.0 var perspektivet at udvikle et projekt med frilandsby-status. Det har sat barren højt og samlet kræfterne på hele Broagerland.


Det – og meget mere – fortæller Hanne Tanvig om i en ny rapport: “Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby. Erfaringer fra et udviklingsprojekt”. I rapporten redegøres for baggrunden for projektet og den proces med de mange aktiviteter og deltagere, der har ført os frem til der, hvor vi står i dag.”


November 2021

bottom of page