top of page

’Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby’

juni 2020

Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på Broagerland, hvor borgerne bestemmer og er primus motor. Mange regler og forvaltning kan stå i vejen, og et led i det nye initiativ er at undersøge og måske få dem ophævet eller få dem lavet om på forsøgsbasis. Derfor kaldes det også ’frilandsby’.


Med hjælp fra relevante parter vil det blive afklaret, hvilke forberedelser der skal udføres for at virkeliggøre et Broagerland 3.0 med en fælles vision, strategi og konkretisering af hovedindsatser. Det vil undervejs og især efterfølgende føre til masser af projekter og aktiviteter, som skal tilrettelægges og finansieres særskilt.


Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet, ligesom Sønderborg Kommunes landdistriktskoordinator bidrager med arbejdskraft, og mange frivillige står bag. Bevillingen dækker to år og omfatter forberedelserne til at blive frilandsby.


Der er dannet en gennemgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende landsbylaug og Broager Udviklingsforum. Mange flere lokale vil blive involveret i takt med aktiviteterne.


Daglig tovholder er Ingebeth Clausen, Smøl, som assisteres af Connie Skovbjerg, Sønderborg Kommune. Den faglige og overordnede ledelse varetages af Hanne Tanvig, Københavns Universitet.bottom of page