top of page

’Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby’

Maj 2019

Vi skal tænke nyt og på kant med det hele – turde noget, vi ikke har turdet før”. I december 2018 fik Broager tilsagn om en halv million kroner fra Erhvervsstyrelsen til et pilotprojekt med titlen ’Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby’, og kommunen har bevilget arbejdstimer til, at landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg kan bidrage.


Evnen til at tænke og turde udfordres har været dagsordenen for en række møder, som en arbejdsgruppe nedsat af Broager Udviklingsforum og landsbylaugene har holdt og været til seminar om. Gruppen har taget de første skridt til at lægge linjerne for det, der i løbet af de næste par år skal føre til en klar vision og forslag til konkrete handlinger, der gør det mere interessant at bo og arbejde på Broagerland.


Frem til juni udfordrer projektlederen, Hanne Tanvig, Københavns Universitet, de lokale kræfter med at lægge niveauet for, hvad der skal i spil. ”Vi skal tænke nyt og på kant med det hele. Ellers kan vi ikke sige, det er et frilandsby-pilotprojekt,” siger Hanne Tanvig, og understreger, at ideer gerne må udfordre gældende regler og paragraffer i f.eks. styrelseslov, planlov og regler om strandbeskyttelse


Skal vi flytte ansvar til lokalsamfundet?


– Hvad skulle der f.eks. være i vejen for, at det bliver lokalsamfundet og ikke kommunen, der fastsætter en politik for bl.a. ældrepleje. Et lokalsamfunds opgaver og opgavefordeling i samfundet er et debatemne for os, siger projektlederen.


Efter det intensive seminar har arbejdsgruppen arbejdet videre med at konkretisere en bærende vision og nogle hovedindsatser. På tirsdag den 14. maj mødes gruppen og projektledelsen med bestyrelserne fra de fem landsbylaug og Broager Udviklingsforum om det og det videre forløb, så der før sommerferien kan sættes dato på, hvornår der efter sommerferien inviteres til et informations – og debatmøde for alle interesserede på Broagerland. Dette møde vil finde sted efter sommerferien.


Der skal noget konkret til.


– Efter at vi på Broagerland de seneste år har snakket rigtig meget om udviklingsplaner og bystrategi, uden at der er sket det helt store – endnu da, er arbejdsgruppen sig meget bevidst, at der skal noget konkret til, for at lokalbefolkningen vil lytte og engagere sig, siger Ingebeth Clausen, formand for Landsbylauget for Smøl.


Ingebeth er projektets daglige leder og kontaktperson til Erhvervsstyrelsen. Hun siger om arbejdet frem til efter sommerferien:


– Vi skal i første omgang i arbejdsgruppen bruge den viden, vi allerede har, til at udvikle en bevidsthed om, hvad vi vil, hvis vi kan få lov og ikke møder snubletråde eller forbud i form af love og paragraffer. Vi skal finde svar på, hvad vores vision på Broagerland er, og vi skal være klar med en køreklar strategi for Broagerland 3.0 inden sommeren 2020

bottom of page